MŠ Letohradská
Navigace

Kdo je on-line
Hosté on-line: 2

Členové on-line: 0

Registrovaní členové: 723
Nejnovější člen: Alzbeta

INFORMACE PRO OBCHODNÍ PARTNERY

M A T E Ř S K Á   Š K O L A,  Praha 7,  Letohradská 1a

170 00  Praha 7, Letohradská 1a/712

 tel.: 233 370 792  IČO: 70886733

e-mail: msletohradska@tiscali.cz

 

 

 

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

INFORMACE PRO OBCHODNÍ PARTNERY, KONTAKTNÍ OSOBY A NÁVŠTĚVY

 

Úvodní informace

Tyto zásady mají za cíl informovat obchodní partnery,kontaktní osoby a návštěvy, jakým způsobem Mateřská škola, Praha 7, Letohradská 1a, (dále jen „Škola“) shromažďuje, zpracovává, používá a předává jejich osobní údaje (společně dále „zpracování osobních údajů“). 

Osobními údaji se rozumí informace týkající se určité fyzické osoby, kterou lze na základě této informace, případně ve spojení s dalšími informacemi, identifikovat.

Nejběžnějšími příklady osobních údajů, které Škola mimo rámec své hlavní náplně, tj. vzdělávací činnosti, zpracovává, jsou identifikační údaje (zejména jméno a příjmení, pozice) a kontaktní údaje (zejména e-mailová adresa a tel. spojení) obchodních partnerů (fyzických osob), jejich zaměstnanců, zástupců nebo jiných kontaktních osob obchodních partnerů (dále společně jako „obchodní partneři“) a také záznamy o návštěvnících Školy.

OBSAH

 

1. Kdo je správcem osobních údajů?. 1

2. Jaké osobní údaje a za jakým účelem je Škola zpracovává?. 1

3. Z jakých zdrojů Škola získává osobní údaje?. 2

4. Sdílí Škola osobní údaje s dalšími osobami?. 2

5. Předává Škola osobní údaje do zemí mimo EHP?. 2

6. Jak jsou osobní údaje zabezpečené?. 3

7. Jak dlouho bude Škola osobní údaje uchovávat?. 3

8. Jaká jsou práva týkající se zpracování osobních údajů?. 3

9. Dotazy a kontakty. 3

10. Změny těchto zásad. 3

 

Kdo je správcem osobních údajů?

Správcem údajů je Mateřská škola, Praha 7, Letohradská 1a

 IČO: 70886733

Škola určuje, jakým způsobem a za jakým účelem osobní údaje zpracovává .

Kontaktní údaje Školy  jsou uvedeny v  kapitole „Dotazy a kontakty“ níže.

 

Jaké osobní údaje a za jakým účelem Škola zpracovává?

V níže uvedené tabulce je uvedeno, jaké osobní údaje, z jakého důvodu a za jakým účelem Škola zpracovává

 

a) Obchodní partneři

Osobní údaje

Účel zpracovávání

Právní základ zpracování

 

Identifikační údaje a kontaktní údaje (zejména Vaše jméno, příjmení, pracovní pozice, společnost, tel., e-mail).

 • Sjednání a plnění příslušné smlouvy a související obchodní komunikace.
 • Uzavření a plnění smlouvy,
 • oprávněný zájem Školy na zajištění komunikace s obchodními partnery.

 

 

b) Návštěvy Školy

Osobní údaje

Účel zpracovávání

Právní základ zpracování

 

Identifikační údaje ( jméno, příjmení a účel návštěvy).

 • Evidence návštěv Školy.

 

 

 • Oprávněný zájem Školy na kontrole vstupu a ochraně majetku,dětí a zaměstnanců Školy. 

 

Bezpečnostní údaje (kontrola vstupu do Školy, údaje z kamerového sytému Školy). 

 • Ochrana majetku, dětí a zaměstnanců Školy, zajištění bezpečnosti a kontroly vstupu do areálu Školy.

 

 • Oprávněný zájem Školy na ochraně majetku, dětí a zaměstnanců Školy, zajištění bezpečnosti a kontroly vstupu do areálu Školy.

 

Z jakých zdrojů Škola získává osobní údaje?

Škola získává osobní údaje, které následně zpracovává, přímo od obchodních partnerů, příp. z veřejně dostupných zdrojů (např. OR nebo ARES), z návštěv obchodních partnerů a jiných osob přímo ve Škole. 

 

Sdílíme Škola osobní údaje s dalšími osobami?

a) Externí poskytovatelé služeb

Škola využívá externí poskytovatele služeb, kteří pro ni zajišťují zejména účetnictví, správu pohledávek nebo ostrahu areálu. Pro účely plnění jejich povinností jim musí být Školou předány nebo pro ni zpracovávají určité osobní údaje obchodních partnerů a návštěvníků (ostraha). 

Externí poskytovatelé služeb jsou Školou prověřeni a poskytují dostatečné záruky s ohledem na důvěrnost a ochranu osobních údajů obchodních partnerů a návštěvníků. Se všemi těmito poskytovateli má Škola uzavřené písemné smlouvy o zpracování osobních údajů, v nichž se poskytovatelé zavázali k ochraně osobních údajů a dodržování standardů Školy pro zabezpečení osobních údajů.

 

b) Sdělování osobních údajů třetím osobám

Škola je povinna za určitých okolností sdílet osobní údaje obchodních partnerů nebo návštěvníků se třetími osobami mimo výše uvedených poskytovatelů služeb, a to v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů.

Mezi takovéto třetí osoby patří zejména:

 • správní a obdobné orgány (finanční úřady),
 • finanční instituce (banky, pojišťovny),
 • policie, státní zastupitelství,
 • externí poradci.

 

Předává Škola osobní údaje do zemí mimo EHP?

Osobní údaje Škola do zemí mimo Evropský hospodářský prostor nepředává.

 

Jak jsou osobní údaje zabezpečené?

Škola za účelem zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti osobních údajů obchodních partnerů a návštěvníků využívá moderní IT bezpečnostní systémy. Škola udržuje vhodná bezpečnostní technická a organizační opatření proti nezákonnému nebo neoprávněnému zpracování osobních údajů a proti náhodné ztrátě či poškození osobních údajů. Přístup k osobním údajům obchodních partnerů a/nebo návštěvníků je umožněn pouze osobám, které jej potřebují, aby mohly plnit své pracovní povinnosti a jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

 

Jak dlouho bude Škola osobní údaje uchovávat?

Škola uchovává osobní údaje obchodních partnerů a návštěvníků pouze po dobu, po kterou je potřebuje k účelu, za kterým byly shromážděny, příp. pro ochranu oprávněných zájmů Školy.

Informace o návštěvách Školy jsou uchovávány po dobu 3 let od návštěvy. 

 

Jaká jsou práva týkající se zpracování osobních údajů?

Za stanovených podmínek lze uplatnit veškerá níže uvedená práva, které přiznávají právní předpisy upravující ochranu osobních údajů, a to zejména obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR):

 • právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací o zpracování Vašich osobních údajů;
 • právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;
 • právo získat Vaše osobní údaje a přenést je k jinému správci;
 • právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů;
 • právo na omezení zpracování osobních údajů;
 • právo na vymazání osobních údajů;
 • právo podat stížnost k dozorovému úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů).

 

 

Dotazy a kontakty

Pokud budete chtít využít jakékoliv své právo v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, osobních údajů Vašeho dítěte nebo máte jiný dotaz či stížnost ohledně jejich zpracování, kontaktujte nás, prosím, poštou, telefonicky nebo e-mailem

 

Mateřská škola, Praha 7, Letohradská 1a

Letohradská 712/1a, Praha 7, 170 00

e-mail: msletohradska@tiscali.cz          tel.:604 447 235           

 

nebo našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů:

Pověřenec pro MČ Praha 7

Rošický Jiří Ing.

metodik a pověřenec (DPO)
tel.: 
+420220144051
e-mail:
RosickyJ@Praha7.cz

Návštěvy
TOPlist

Přihlášení
Jméno

HesloNejste členem?
Klikněte sem
a zaregistrujte se.

Zapomněli jste heslo?
Pro zaslání nového
Klikněte sem.

Facebook
Jsme na facebooku