MŠ Letohradská
Navigace

Kdo je on-line
Hosté on-line: 1

Členové on-line: 0

Registrovaní členové: 748
Nejnovější člen: Sofie

Provozní řád školní jídelny

                         Provozní řád školní jídelny MŠ Letohradská                               

 

                                    Mateřská škola Letohradská 712/1a

                            a mateřská škola U Průhonu 139/17a, Praha 7

 

Telefonní číslo: 233370792                                      E -mail: msletohradska@email.cz

 

 

Stravování dětí v MŠ se řídí výživovými normami, průměrnou spotřebou potravin a rozpětím finančního normativu na nákup potravin - Vyhláška MŠMT ČR č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

Stravování dětí je zajištěno vlastní školní kuchyní. Děti se stravují přímo ve třídách. Pitný režim dětí je dodržován denně přísunem tekutin na třídách i při pobytu na zahradě.

 

Školní jídelna připravuje pro děti MŠ

· přesnídávku 8.30 - 9,00 hod.

· oběd 11.30 - 12,15 hod.

· svačinu 14.30 - 15.00 hod.

· pitný režim celodenně

 

Způsob přihlašování a odhlašování stravy

Dítě má právo na školní stravování, je-li v době podávání jídla ve škole, stravuje se vždy.

Odhlašování probíhá den předem, ve výjimečných případech nejpozději do 8,00 hod. na tel.čísle 739021499 (telefonicky nebo SMS).

 

Dítě má nárok na dotovanou stravu pouze první den neplánované nepřítomnosti (nemoci). Rodič si může stravu vyzvednout do čistého jídlonosiče v době od 11.15 do 11.30. hod. ve školní kuchyni.

Druhý a další dny nepřítomnosti nejsou považovány za pobyt ve škole a dítěti musí být strava odhlášena.

Neodhlášená a nevyzvednutá strava propadá bez nároku na náhradu.

 

  1. 1.                  Úplata za školní stravování

Finanční normativ platný od 1.9.2012 je 33,- Kč za celodenní stravování dítěte v mateřské škole.Pro děti narozené do 31.8.2006(tj.děti s odkladem školní docházky-spadají již do kategorie strávníků 7-10 let) je finanční normativ platný od 1.9.2012 za celodenní stravování dítěte 35,-Kč.

 

  1. Úplata za školní stravování je splatná na běžný účet mateřské školy

č. 178848252/0300 s variabilním symbolem dítěte při nástupu dítěte do mateřské školy v částce 660,- Kč (děti s odkladem školní docházky 700,-Kč) a dále do 15. dne v měsíci za měsíc předcházející ve skutečné výši. Vyúčtování přeplatků  bude provedeno k 30.6. školního roku, nejpozději do 30.9.2013.

 

Zákonný zástupce dítěte má povinnost uhradit stanovenou částku za stravování v určeném termínu a čase a to i v případě momentální nepřítomnosti dítěte ve škole .

 

Jídelní lístek je vyvěšen v budově školy v I. a 2. patře , ve vestibulu školy a na internetových stránkách www.msletohradska.cz.

 

Zpracovala: Bubínková Dana                                 Schválil: PhDr. Váchová Lenka

                vedoucí školní jídelny                                          ředitelka školy

 

V Praze dne 28.8.2012

Přihlášení
Jméno

HesloNejste členem?
Klikněte sem
a zaregistrujte se.

Zapomněli jste heslo?
Pro zaslání nového
Klikněte sem.

Facebook
Jsme na facebooku